HRlink Blog

HR trendy 2022

Trzecia dekada XXI wieku zaczęła się dla branży HR serią niespotykanych wcześniej wyzwań, a zapoczątkowanych wtedy zmian nic nie zatrzyma również w 2022 roku. Przygotuj się do oczekiwań, jakie już wkrótce zostaną postawione przed działami HR

Hybrydowy system pracy 

Nawet jeśli sytuacja związana z epidemią SARS-COV2 ulegnie normalizacji, a wszystkie ograniczenia i środki ostrożności przejdą do historii, to i tak 100% pracowników nie wróci na co dzień do biur. Zgadzają się co do tego wszyscy eksperci, więc lepiej zawczasu zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie hybrydowy system pracy, bo już nigdy nie spotkamy całego zespołu w firmowych biurach. 

Warto również podkreślić, że po tak długim okresie braku bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, większa część zespołów docenia możliwość spotkania i pracy na żywo. W efekcie pracodawcy nie deklarują chęci utrzymania 100% pracy zdalnej na stałe. Każda organizacja samodzielnie będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, jaka będzie proporcja czasu spędzanego w siedzibie firmy do home office. 

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed firmami w związku z hybrydowym model pracy? 

  • Zmiana roli, jaką pełni biuro – na naszych oczach przestaje to być miejsce, do którego codziennie się udajemy czy gdzie każdego dnia spotkamy nasz zespół. Wyjście do biura już teraz dla wielu osób jest wydarzeniem i daje możliwość odnowienia kontaktów społecznych – ten trend będzie się umacniał. 
  • Kwestie logistyczne – rezygnacja z części przestrzeni biurowej wymusi na pracodawcach rozwijanie systemu sprawnych rezerwacji firmowej infrastruktury jak hot deski, salki konferencyjne itp. 
  • Utrudniona komunikacja – do 2019 roku komunikacja miała wiele narzędzi dotarcia do pracowników. Jeśli ktoś nie czytał newsletterów, to mógł zobaczyć firmowe komunikaty na telewizorach na korytarzach, czy w formie plakatu na lodówce. Obecnie przedsiębiorstwa rozwijają efektywniejsze kanały online, by skutecznie przekazywać informacje osobom na home office. 
  • Zarządzanie zespołami – pandemia udowodniła niedowiarkom, że pracownicy wywiązują się z obowiązków, nawet gdy szef nie patrzy. Jednak managerowie i liderzy nadal nie do końca potrafią odnaleźć się w sytuacji rozproszenia zespołu. HR musi wyposażyć ich w kompetencje, dzięki którym oswoją się ze sprawnym zarządzaniem w modelu hybrydowym lub nawet całkowicie zdalnym. 
  • Motywacja, zaangażowanie, rozwój talentów – wszystkie te elementy stały się dla HRu o wiele trudniejsze, dlatego przyszłością będzie większa rola regularnych badań pracowników we wszystkich tych obszarach, a także wyszkolenie liderów do budowania relacji z każdym z poszczególnych członków zespołu. Managerowie będą musieli znaleźć czas na indywidualne spotkania i pogłębione rozmowy z pracownikami na temat ich satysfakcji z pracy, potrzeb i oceny bieżącej sytuacji. 
  • Kultura organizacyjna – być może to będzie największe wyzwanie ze wszystkich, ponieważ badania już teraz dowodzą znacznie słabszej więzi pracownika z pracodawcą. Brak codziennych spotkań ze współpracownikami i przełożonymi, których czasem nawet nie rozpoznalibyśmy na ulicy, poczynił nieodwracalne szkody w przywiązaniu, integracji i lojalności zespołów. 2022 rok będzie poszukiwał lekarstwa na ten kryzys, by wszyscy pracownicy znowu poczuli się częścią organizacji. 

Learning&Development po nowemu 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat mocno zmieniła się sytuacja w zakresie rozwijania kompetencji i talentów pracowników. Przyszły rok pójdzie w tym zakresie jeszcze dalej. 

– Odpowiedzialność za nasz rozwój spoczywa na nas samych, ale organizacje, które będą skutecznie wspierały pracowników w tym zakresie, z pewnością będą miały silną kartę przetargową w walce o ambitnych pracowników. – komentuje Łukasz Trzeszczkowski, manager ds. budowania wizerunku pracodawcy PwC w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Wiele ekspertów tak jak Szymon Janicki, Co-founder i CEO w HCM Deck, uważa, że przyszłość przyniesie coraz większą personalizację ścieżek kształcenia, a jednolite szkolenia dla większych grup odchodzą powoli do lamusa. Tym samym rośnie odpowiedzialność działów HR, które będą musiały dopasować treści szkoleniowe do indywidualnych potrzeb, możliwości poznawczych i zainteresowań poszczególnych jednostek.  

Zmieni się również forma dostarczania treści szkoleniowych. Upowszechni się metoda learning in the flow of work, w której to pracownik sam decyduje, kiedy sięga po nową wiedzę. Wymaga to od zespołów human relations stałej dostępności materiałów i ciągłego dbania o ich aktualność i atrakcyjność. Oczywiście tradycyjne szkolenia firmowe nie znikną zupełnie, ale ich rola będzie malała.  

Wzrośnie za to popularność mentoringu, choć na nieco innych zasadach. Miejsce stricte nadrzędno-podrzędnej relacji zajmie układ partnerów, którzy na bardziej zbliżonych prawach dzielą się wiedzą, doświadczeniem i radą. 

Benefity, odpowiedzią na nowe potrzeby 

Jeśli chodzi o dodatki pozapłacowe, to wyraźnie widać, że dawno minęły czasy, gdy to zarząd wspaniałomyślnie wprowadzał nowości dla pracowników, a ci ostatni mieli docenić nowe benefity i odwdzięczać się wysokim zaangażowaniem i niską fluktuacją. Role się odwracają i teraz to organizacje czy im się to podoba czy nie, będą zmuszone do pytania zatrudnionych, na jakich benefitach im zależy. 

– Uważam, że w 2022 roku doceniane będą takie benefity jak dofinansowanie do posiłków w pracy (potrzeba fizjologiczna – zaspokojenie głodu), możliwość konsultacji z takimi specjalistami, jak fizjoterapeuta, dietetyk, czy psycholog, gdyż coraz ważniejsza dla pracowników będzie właściwa kondycja psychofizyczna (potrzeba bezpieczeństwa). – przewiduje Artur Dzięgielewski – HR Manager w SmartLunch. – Duże znaczenie będą mieć również benefity integrujące zespoły (potrzeby społeczne) oraz wspierające rozwój (potrzeba samorealizacji). 

Z kolei Katarzyna Wilga, Head Of Communications w Lightness, podkreśla, że wzrośnie znaczenie indywidualizacji oferty benefitów dla pracowników. Każdy jest przecież inny i organizacje, które będą nadal próbowały wrzucać całe zespoły do jednego worka potrzeb, będą traciły w oczach kandydatów i cennych talentów. Dlatego jeszcze bardziej wzrośnie popularność kafeteryjnych platform benefitów.  

Pracownicy będą też oczekiwali możliwości szybkiej zmiany decyzji w zakresie wybranych dodatków pozapłacowych. Już teraz zatem warto pomyśleć o digitalizacji ścieżek wyboru i zatwierdzania benefitów poszczególnych pracowników, jeśli Twoja firma jeszcze nie oferuje takich ułatwień. 

Czego jeszcze spodziewać się w HR w 2022 roku? 

Inne trendy na przyszły rok, jakie wskazują eksperci to między innymi: 

  • ciągły wzrost znaczenia programów well-beingowych,  
  • jeszcze mocniejszy zwrot w kierunku opierania decyzji na badaniach i analizie danych liczbowych,  
  • upowszechnienie nowych technologii (np. botów) w funkcjonowaniu działów HR. 
Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.