HRlink Blog

HRwspiera – Jak mówić o zwolnieniach pracowników (w firmie i na zewnątrz) – Maja Gojtowska.

Komunikacja prowadzona wokół zwolnień powinna przede wszystkim pozwolić zrozumieć co i dlaczego tak naprawdę się dzieje. Tylko tyle i aż tyle.

Kto jest odbiorcą komunikacji na temat zmian w organizacji?

  • Po pierwsze są to osoby, które otrzymają wypowiedzenia. W najlepszym interesie pracodawcy jest dopilnowanie, by zrozumiały one, dlaczego doszło do tej sytuacji.
  • Po drugie, są to osoby, które w organizacji zostają. Warto zaopiekować je komunikacyjnie, ponieważ jak potwierdzają badania przeprowadzone przez Magnusa Sverke, Johnny’ego Hellgrena i Katharinę Näswall, osoby, które pozostały w organizacji, doświadczają często spadku zadowolenia z pracy (41%), spadku zaangażowania organizacyjnego (36%) i spadku wydajności pracy (20%).
  • Po trzecie są to oczywiście osoby będące na zewnątrz organizacji – klienci, partnerzy biznesowi i potencjalni kandydaci.

Z jakich etapów składa się komunikacja zwolnień?

Komunikacja zwolnień to proces, a nie działanie ad hoc. Składać powinny się na nią:

  1. Stałej komunikacji nt. sytuacji biznesowej w firmie (jeszcze przed zapowiedzią zwolnień).
  2. Oficjalnej informacji do pracowników, że zwolnienia są planowane. Oczywiście w firmach, w których działają związki zawodowe, w tym kroku osobną komunikację należy zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić ze związkami. I jest to już moment na jak najbardziej szczegółowe, transparentne opisanie procesu. Powinniśmy odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, które mogą pojawić się w głowie pracowników. Warto zadbać o to, by został on przekazany w różnych format (spotkanie osobiste lub online, ale też mailing do pracowników czy publikacja zamieszczona w Intranecie, czy wewnętrznej platformie społecznościowej) – w ten sposób informacje otrzyma jak najwięcej osób w organizacji
  3. Kolejny krok to komunikat zewnętrzny. Dlaczego? Jeśli o planowanych zwolnieniach wiedzą pracownicy, to trochę tak, jakby wiedzieli o nich wszyscy. To bardzo ważne, by firma szybko zajęła oficjalne stanowisko na temat planowanych zwolnień.
  4. Trzeci krok to oczywiście komunikacja indywidualna z osobami zwalnianymi, ale też komunikacyjne zaopiekowanie osób, które w organizacji zostają.

Pobierz e-book podsumowujący akcję HRwspiera

Oprócz kilkunastu webinarów, które edukowały branżę HR na temat Outplacementu, stworzyliśmy także e-book. Zebraliśmy w nim kompleksowy zestaw porad i rozwiązań, przygotowany przez ekspertów. To „pigułka” informacyjna, która pozwoli na przygotowanie realnie wspierającego programu Outplacementu.

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.

Zapytaj o demo