HRlink Blog

Idealny Onboarding: Komunikacja w onboardingu

Nie ma chyba organizacji, która nie zdaje sobie ze znaczenia komunikacji w procesie wdrażania nowego pracownika. Nie ma co ukrywać, że to jeden z naszych największych sojuszników albo „utrudniaczy” w całym procesie

Komunikacja w onboardingu powinna być niczym drugi buddy. Ma prowadzić nowego pracownika przez poszczególne etapy wdrożenia. Powinna podpowiadać przydatne informacje. Wspierać w poznawaniu organizacji ale też ludzi, a przede wszystkim biznesu.

Jaka powinna być komunikacja w procesie onboardingu? Językowo dopasowana do jego uczestników. Nie ma nic gorszego niż natłok nowych zwrotów, sformułowań, czy firmowych skrótów, którymi
atakujemy już od wiadomości powitalnej. NA BDM-y, OKRy, Komitety, Ewaluacje i Backlogi przyjdzie czas w odpowiednim momencie.

Dobra komunikacja jest dopasowana do ścieżki i miejsca w procesie
onboardingu
. Na samym początku powinna wspierać poznawanie organizacji i ludzi, z którymi ma kontakt nowy pracownik. Powinna dawać także przestrzeń do budowania relacji i kontaktów osobistych,
nawet, jeśli proces odbywa się w 100% zdalnie.

Do komunikacji potrzeba dwojga. Dlatego istotą komunikacji onboardingowej powinna być interakcja między ludźmi. Nawet, jeśli czas będzie to wideospotkanie, nagranie, czy kurs online nie pozbywajmy się z całego procesu „pierwiastka ludzkiego”. Firma przecież to ludzie, którzy ją tworzą. Im lepiej pozwolimy nowemu pracownikowi poznać, co w ich duszy gra, tym lepiej i tym szybciej zrozumie stawiane przed nim wyzwania.

Komunikacja w procesie onboardingu często odbywa się w formie ścieżek dostosowanych do poszczególnych grup stanowisk. Czasem w organizacji jest to jedna ścieżka, czasem kilka, które wzajemnie się przeplatają. Dlatego poszukując skuteczności procesu onboardingowego i trafności komunikacji warto dbać o monitoring postępów w procesie wdrożenia.

W HRlink stworzyliśmy, wspólnie z naszymi klientami, specjalny moduł do wdrażania pracowników. W jego ramach można zbudować jedną lub kilka
własnych ścieżek – pamiętając także o cyfrowym wsparciu managera, czy buddy’ego. To wszystko w przyjaznej formie, umożliwiającej podgląd statusu całego procesu. Bo dobra komunikacja w onboardingu to
przecież właściwe informacje we właściwym momencie przekazywane przy cyfrowym wsparciu i zaangażowaniu różnych interesariuszy w organizacji.

Szukasz kolejnych inspiracji? Zajrzyj do e-booka Lepszy HR – a także do raportu Idealny Onboarding, z którego pochodzi ten materiał.

Zapisz się na newsletter HRlink,
a otrzymasz bezpłatnie raport

Idealny Onboarding

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.

Zapytaj o demo