HRlink Blog

HRwspiera – Outplacement. Realna wartość czy „kwiat do kożucha”? Karolina Latus

Do zwolnień grupowych może dochodzić z wielu powodów i niekoniecznie musi być nim zła sytuacja firmy. Może do nich dojść przy zmianie modelu biznesowego, optymalizacji procesów i adekwatnym dostosowaniu struktur organizacyjnych. Jest to moment, w którym profesjonalista HR staje przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniego wsparcia i opieki nad pracownikami, w tej trudnej dla nich sytuacji. Jak zatem wesprzeć świadomie i odpowiedzialnie?

W tym miejscu warto spojrzeć na dwie bardzo istotne statystyki. Pierwsza, to średni czas poszukiwania pracy w Polsce, który według badania Monitor Rynku Pracy w 2019 roku wynosił 2 miesiące. Druga, to oczekiwania kończących swoją przygodę w firmie pracowników, z których aż 97% oczekuje pomocy od pracodawcy podczas redukcji etatów.

Świadomi i dojrzali pracodawcy, decydują się na outplacement, czyli program mający na celu wsparcie zwalnianych pracowników.

Czy dysponując nowoczesnymi technologiami i wieloma kanałami kontaktu możemy realnie wpłynąć na poprawę sytuacji zwalnianych pracowników? Czy programy outplacementowe zarezerwowane są wyłącznie dla dużych firm i korporacji? Czy może każdą firmę stać na to, by, zamiast powiedzieć „żegnam”, powiedzieć „do zobaczenia”. Zwolnienia grupowe nie są tematem łatwym dla profesjonalistów HR. Kluczowe w dojrzałym podejściu do outplacementu jest strategiczne i przemyślane podejście do procesu.

Należy skupić się na celu, który chcemy osiągnąć programem outplacementowym i doborze odpowiednich sposobów komunikacji, dopasowanych do odchodzących od nas pracowników.

Nie chodzi wyłącznie o zapewnienie godziwych warunków wypowiedzenia. Warto wprowadzić przemyślany program nowoczesnego outplacementu, by podziękować swojej załodze za wspólnie spędzony czas, lojalność i w tym krytycznym momencie wyciągnąć pomocną dłoń. Coraz więcej firm, bo aż 40% stosuje zwolnienia monitorowane, jednak świadomych i realnie wpływających na sytuację pracowników działań jest nadal mało.

Chcesz dowiedzieć się jak przeprowadzić proces outplacementu?

Karolina Latus HRwspiera Outplacement

Pobierz e-book podsumowujący akcję HRwspiera

Oprócz kilkunastu webinarów, które edukowały branżę HR na temat Outplacementu, stworzyliśmy także e-book. Zebraliśmy w nim kompleksowy zestaw porad i rozwiązań, przygotowany przez ekspertów. To „pigułka” informacyjna, która pozwoli na przygotowanie realnie wspierającego programu Outplacementu.

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.

Zapytaj o demo