Rekrutacja zaczyna się już w szkole – spotkania z potencjalnym pracodawcą, czy to działa?

  |   Bez kategorii, Świat HR

W dzisiejszym świecie rekrutacji, grupą targetową są nie tylko osoby gotowe podjąć zatrudnienie tu i teraz. Wielu rekruterów nawiązuje współpracę ze światem nauki, aby budować świadomość i markę Pracodawcy już na etapie zdobywania wykształcenia i określania ścieżki zawodowej. Spotkania z przedstawicielami firm to dla uczniów szkół zawodowych i techników jedna z najbardziej atrakcyjnych form przygotowywania się do wejścia na rynek pracy. Jednocześnie  okazuje się, że takie spotkania często kończą się dla uczniów rozczarowaniem i nie spełniają ich oczekiwań. Dlaczego taka forma współpracy, pomimo iż pożądana, jest tak nisko oceniana w praktyce? Co zrobić, aby nasza grupa docelowa – uczniowie, rzeczywiście chcieli dowiedzieć się więcej o potencjalnym pracodawcy? Na to pytanie odpowiedzi udziela nam Katarzyna Merska – Pietrak, Koordynator ds. Komunikacji i Koordynator kampanii Start do Kariery, Gumtree.pl


W przeprowadzonym przez Gumtree.pl pod koniec października 2018 roku badaniu ponad 59% ankietowanych uczniów zadeklarowało, że jedną z najbardziej pożądanych przez nich form współpracy szkoły z firmami byłoby organizowanie zajęć w firmach w ramach zajęć obowiązkowych. Prawie 45% uważa, że uczniowie powinni uczestniczyć w dniach otwartych w firmach. Pokazuje to jednoznacznie, że uczniowie chcą w sposób możliwie praktyczny i realny poznać specyfikę pracy w danym zawodzie.

Jednocześnie niemal co trzeci uczeń wskazał, że dobrą formą współpracy byłyby spotkania z przedstawicielami firm ogólnie. A jak w praktyce wygląda ocena takich spotkań przez uczniów? Niestety aż 17% ankietowanych wskazało, że dotychczasowe spotkania z przedstawicielami firm zdecydowanie nie spełniło ich oczekiwań.Również zapoznawcze wyjścia studyjne do firm nie zyskały uznania – po 12% uczniów uznało, że taka forma przygotowania do zawodu raczej nie spełnia ich oczekiwań, bądź zdecydowanie nie.

Żeby poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, wystarczy wybrać się na organizowane przez dowolną szkołę ponadpodstawową targi bądź dni kariery. Z założenia uczniowie, będący na „swoim terenie” powinni mieć ułatwiony kontakt z przedstawicielami firm i wyjść z takich spotkań z nową, użyteczną wiedzą na temat konkretnej branży czy wymagań w danej firmie. Tymczasem bardzo często przez większość takiego eventu naprzeciwko siebie stoją dwa obozy. Onieśmieleni uczniowie nie wiedzą, czy do przedstawiciela firmy powinni podejść już z gotowym CV, czy mogą go po prostu zapytać o to, jaki ma zawód, albo czy podoba mu się praca w jego firmie. Z drugiej strony są pracownicy, którzy rozglądają się, może nawet z uśmiechem, ale dalej tkwią na swoim stanowisku, czekając, aż któryś z nauczycieli wypchnie „ochotnika” do rozmowy. Fajnie, jeśli Pracodawca pomyśli o takiej formie spotkania, która po pierwsze “przełamie lody” i ośmieli trochę młode osoby do chociażby zadawania pytań, po drugie zaangażuje uczniów do jakiegoś zadania/dyskusji. Możemy też pokazać specyfikę pracy poprzez zadanie/projekt , przedstawić “case’y z życia wzięte czy nawet zorganizować grę.

Dyrektorzy szkół średnich jako jeden z głównych problemów we współpracy z biznesem wymieniają brak zasobów ludzkich po stronie firm, oraz nieznajomość zasad funkcjonowania szkoły i niezrozumienie. Do tego dochodzą wymagania względem otwartości i inicjatywy ze strony uczniów. Dla wielu 15- i 16-latków, jest to często pierwsze spotkanie z potencjalnym pracodawcą. Nie mają oni odwagi i zwyczajnie wiedzy jak powinni się zachować, o co mogą pytać i jak pytać aby uzyskać pożądane informacje.
Spotkania uczniów z przedstawicielami firm powinny przynosić korzyści obu stronom. Rozmowa ma pozwolić uczniowi dowiedzieć się, jakie są wymagania w branży, która go interesuje, jakie wymagania stawia kandydatom dana firma. Podczas spotkania z przedstawicielem firmy uczeń powinien być zachęcony do zadawania pytań, aby dowiedzieć się jak najwięcej o Pracodawcy. Taka spokojna rozmowa na luzie pozwala na przełamanie lodów i zmniejszenie stresu przy kolejnych doświadczeniach na rynku pracy.
Z punktu widzenia firmy spotkania z uczniami są ważne ze względów rekrutacyjnych i employer brandingowych. Warto wziąć pod uwagę, że firmy współpracują ze szkołami, które kształcą uczniów w ich branży i zawodach, które są w danej firmie potrzebne. Jest to niewątpliwie jeden ze sposobów na długofalową politykę rekrutacyjną, która wymaga zaangażowania obu stron i dobrego zrozumienia grupy docelowej.

Autor:
Katarzyna Merska - Pietrak Koordynator ds. Komunikacji i Koordynator kampanii Start do Kariery, Gumtree.pl