Dlaczego przekazywanie informacji zwrotnej jest tak istotne w pracy rekrutera

  |   Poradnik rekrutera, Świat HR

Pracuję w rekrutacji już ponad 12 lat i obserwuję dużo pozytywnych zmian w tym obszarze. Coraz więcej rekruterów jest świadomych wagi, jaką niesie ze sobą przekazywanie kandydatom informacji zwrotnej (z ang. feedback) po zakończonym procesie rekrutacyjnym. Coraz częściej rekruterzy czytają branżową prasę, uczestniczą w treningach podnoszących ich umiejętności, a nawet sięgają po pióro, by podzielić się swoim doświadczeniem i obserwacjami. Konsultanci rekrutacji są również wyposażeni w nowoczesne i przyjazne aplikacje i systemy rekrutacyjne, które pomagają skutecznie zarządzać komunikacją z kandydatami.

Dlaczego przekazywanie feedbacku jest tak istotne w pracy rekrutera?

 1. Jest to zgodne z etyką i metodologią pracy rekrutera. Kompleksowy proces rekrutacyjny każdorazowo powinien zakończyć się udzieleniem jakościowego, ustnego feedbacku kandydatom biorącym w nim udział. Chodzi tu oczywiście o kandydatów, którzy zostali zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną i którzy poświęcili na to niejednokrotnie wiele godzin swojego prywatnego czasu.

  Pozostawienie takich kandydatów bez informacji zwrotnej musi generować negatywne emocje – od frustracji, po gniew i rozczarowanie. W wielu przypadkach brak informacji zwrotnej może też doprowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości.

 2. Jakościowy feedback jest formą doceniania kandydata za jego poświęcony czas i zaangażowanie. Każdy kolejny proces rekrutacyjny jest jednocześnie dla kandydata ważną lekcją, dlatego szczera i konstruktywna informacja zwrotna stanowi istotną wartość dodaną, która pomaga kandydatowi dostrzec u siebie obszary wymagające zmiany lub potwierdzić mocne i słabe strony (szacunek dla kandydata).
 3. Sumienne przekazywanie informacji zwrotnej przyczynia się do budowania i umacniania osobistej marki (personal brand). Każdorazowa interakcja z rekruterem jest oceniana przez kandydata mniej lub bardziej świadomie i porównywana do poprzednich doświadczeń kandydata.
  Profesjonalna informacja zwrotna wyróżnia “jakościowych” rekruterów, podkreśla ich etykę pracy, umiejętności komunikacyjne oraz zdolność dopasowania profilu kandydata do oczekiwań klienta.
 4. Wpływ na kształtowanie wizerunku firmy (employer branding). Kandydaci, którzy nie otrzymali informacji zwrotnej od rekrutera reprezentującego daną organizację, będą mieli negatywnie z nią skojarzenia. Niekorzystne informacje będą przekazywali również swoim znajomym. Takie osoby trudno będzie namówić, by ponownie zainteresowały się marką tej samej firmy.
  Dlatego organizacje, które dbają o swój wizerunek powinny zwracać szczególną uwagę na wartości, jakimi kierują się w pracy kandydaci na rekruterów. To oni są twarzą firmy i to oni poprzez nieustanny kontakt z rynkiem kształtują na co dzień wizerunek organizacji.
 5. Wykorzystanie okazji na przekazanie feedbacku do budowania bliskiej relacji z kandydatem. Kandydat, któremu poświęcimy czas wyjaśniając powody wykluczenia z procesu i udzielimy przydatnych wskazówek do wykorzystania w kolejnym procesie, będzie o nas pamiętać. W przyszłości chętniej do nas wróci lub odpowie na nasze zapytanie. Kandydaci, o których dbamy podczas procesu, chętniej rekomendują nam też swoich kolegów i znajomych, ponieważ  dobrze nas kojarzą i szanują.
 6. Rozmowa z kandydatem, który odpadł z procesu jest świetną okazją na zgromadzenie dodatkowych informacji o jego aspiracjach, celach zawodowych oraz motywacji. Bardzo często podczas takiej rozmowy dowiadujemy się czegoś nowego o kandydacie, co nie było istotne w przypadku poprzedniego stanowiska pracy, a co może być dla nas wskazówką do szerszego spojrzenia na umiejętności kandydata.

Dodatkowe korzyści

Podsumowując, jest kilku beneficjentów, którzy bezpośrednio czerpią korzyści wypływające z przekazywania informacji zwrotnej: kandydat, rekruter, klient oraz pracodawca rekrutera. Bez wątpienia, jeśli nie wykorzystamy tak istotnej funkcji, jaką niesie ze sobą feedback stracimy dużo więcej niż przysłowiowe 5 minut na rozmowę z kandydatem. Powinniśmy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy mamy do czynienia z rynkiem kandydata, który jest naszym klientem oraz bez którego rekrutacja po prostu traci sens.

Autor:
Izabela Gajewska

Magister psychologi zarządzania zasobami ludzkimi.
Manager zarządzania jakością i procesami w rekrutacji w środowisku agencyjnym, inhouse i outsourcingu.
Doświadczony rekruter, headunter, trener i coach.