HRlink Blog

Moduł Poleceń Pracowniczych w HRlink

“Polecenia pracownicze to najlepsze źródło jakościowych rekrutacji” – wskazał LinkedIn w raporcie „Global Recruiting Trends 2017”. 48% pracodawców uznało rekomendacje pracowników za efektywne źródło pozyskiwania Kandydatów. Wyniki LinkedIn potwierdzili także rekruterzy w raporcie amerykańskiej platformy rekrutacyjnej Jobvite. W ankiecie „Recruiter Nation Survey” wskazali, że najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania wartościowych kandydatów do pracy są polecenia (tak wynika z deklaracji 78% ankietowanych).  

Siła poleceń, czyli? 

W dobie Internetu i zbyt dużej ilości informacji to polecenia znajomych stanowią najbardziej wiarygodne źródło, wspierające w podejmowaniu właściwych decyzji (także tych dotyczących zatrudnienia w nowym miejscu czy wyboru nowego pracownika). 

Polecania pracownicze stają się coraz bardziej popularne, ponieważ mają jedną zasadniczą wartość: łączą interesy kilku stron naraz, co finalnie musi prowadzić do sukcesu, wypracowanego wspólnymi siłami. 

 • Pracodawcy mają ogromne wsparcie w uzupełnianiu zespołu w dobie braku specjalistów na rynku. 
 • Pracownicy nie tylko dostają benefity za polecenia zakończone zatrudnieniem, ale także mają wpływ na politykę kadrową. 
 • Kandydaci zyskują szansę na pracę w znanym im środowisku (wśród znajomych), co skutkuje szybszym wdrożeniem. 

Jeśli do powyższych argumentów za wdrożeniem systemu poleceń, dorzucimy fakt, że aż 70% rekrutacji z polecenia kończy się zatrudnieniem (raport Glassdor), a średni czas pracy pracowników z programów poleceń jest najdłuższy (raport JobVite), to mamy niemalże idealny składnik uzupełniający proces rekrutacyjny i budujący Employee Advocacy i Employer Branding. 

Korzyści są niepodważalne, dla każdej ze stron.

Moduł Poleceń Pracowniczych w HRlink 

Dzięki Modułowi Poleceń PracowniczychKlienci HRlink otrzymują bardzo istotny aspekt rekrutacji, który usprawni proces pozyskiwania nowych Pracowników. Moduł Poleceń Pracowniczych to idealne spoiwo, między Pracodawcą a Kandydatem. Pośrednictwo Pracownika polecającego, który ma wiedzę zarówno na temat Kandydata oraz firmy, pozwala na podjęcie bardziej świadomej decyzji, a to przekłada się na szybsze zatrudnienie i wdrożenie Kandydata 

Dzięki Modułowi Poleceń Pracowniczych HRlink Pracownik może polecać znajomym aktualne ogłoszenia o pracę, dzieląc się indywidualnymi linkami polecającymi.

Moduł jest w pełni przystosowany do urządzeń mobilnych, co pozwala w szybki i łatwy sposób udostępniać ogłoszenia i sprawdzać, ile osób aplikowało z danego linku. Skuteczne rekomendacje wiążą się z nagrodami, określonymi już przez pracodawcę.  

Korzyści Modułu Poleceń Pracowniczych HRlink 

Moduł Poleceń Pracowniczych HRlink to proste i przyjazne narzędzie zarówno dla pracodawcy, polecających, jak i kandydatów, które pozwala na szybkie i proste udostępnienia ofert pracy oraz monitorowanie statusu polecenia. 

Moduł Poleceń Pracowniczych HRlink został skonstruowany tak, aby maksymalnie ułatwiać polecanie ofert pracy na zewnątrz organizacji.

Korzyści Modułu obejmują: 

 1. Uproszczenie procesu poleceń
  Zarówno dla Pracodawcy, Polecających, jak i Kandydatów. Łatwa dostępność ofert pracy oraz możliwość utworzenia spersonalizowanego linku pozwala na szybkie udostępnienie ogłoszenia, dzięki temu wiemy, kto polecił i na jakim etapie procesu jest polecana osoba.  
 2. Zwiększenie zasięgu ogłoszeń z efektywniejszych źródeł
  Polecenia uznawane są za jeden z najbardziej skutecznych sposobów pozyskania nowych talentów do organizacji.  
 3. Oszczędność kosztów i czasu trwania rekrutacji
  Kandydaci z polecenia generują średnio 50% mniejszy koszt zatrudnienia, a moduł udostępniania ofert pracy pozwala na skrócenie czasu pozyskiwania nowego pracownika. 
   
 4. Wzrost zaangażowania pracowników
  Dzięki poleceniom obecni pracownicy są bardziej zmotywowani, angażują się osobiście w budowanie zespołu i jeszcze bardziej uświadamiają sobie korzyści z pracy właśnie w organizacji.  
 5. Zwiększenie zasięgu informacji o pozytywnym wizerunku pracodawcy
  Każde polecenie to przekaz “tu jest fajnie, pracuj z nami”. 

Chcesz poznać Moduł Poleceń Pracowniczych HRlink? 

Zostaw swój kontakt — nasz konsultant skontaktuje się z Tobą!  

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.