Sposoby na zmniejszenie poziomu rotacji pracowników

  |   Poradnik rekrutera, Świat HR

Coraz trudniej pozyskać dobrego pracownika – a będzie jeszcze trudniej. Z tego powodu wielki nacisk kładziony jest na usprawnienie procesu rekrutacji. Czemu jednak tak bardzo skupiamy się na szukaniu nowych ludzi, kiedy możemy zainteresować się zatrzymaniem tych, którzy u nas pracują? Są to już przecież wyszkoleni pracownicy, którzy są dużą wartością dla organizacji – powinniśmy więc robić co w naszej mocy, aby utrzymać ich w naszych strukturach.


Badanie poziomu satysfakcji

Aby przeciwdziałać odejściom, w pierwszej kolejności sprawdź, jak pracuje się obecnym pracownikom Twojej organizacji. Pozwoli Ci to na diagnozę problemów, które się pojawiają, co pozwoli natomiast na walkę z nimi. Jest kilka sposobów, które umożliwią Ci poznanie opinii Twoich współpracowników (ale nie są one pozbawione wad):

  • Możesz ze wszystkimi porozmawiać – niestety przy dużych organizacjach jest to bardzo trudne do zrobienia.
  • Możesz również poprosić managerów, by zebrali opinie od swoich podwładnych. To podejście również nie jest dobre – pracownik nie powie wszystkiego swojemu przełożonemu.

Analiza HR pokazała, że najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie anonimowego badania wśród pracowników, które pozwoli Ci zobaczyć, jak się im pracuje, jak oceniają Waszą firmę i czy istnieją rzeczy, które mogą stanowić przyczynę ich późniejszego odejścia z Twojego przedsiębiorstwa.

Badanie nie powinno zająć pracownikom dużo czasu – 15 minut to maksimum. Zapoznaj się z wynikami, omów je z managerami oraz kadrą zarządzającą. Zdiagnozujcie główne problemy, które się pojawiają, opracujcie plan naprawczy w danych obszarach, a następnie wprowadźcie go w życie. Badanie satysfakcji powtarzajcie co jakiś czas (idealnie co 3 – 6 miesięcy). Poprzez to będziecie mogli sprawdzić, czy wasze działania mają pozytywny skutek. Wyeliminowanie najczęściej pojawiających się problemów pozwoli na zatrzymanie w firmie pracowników.

Doceniaj ludzi

Masz świetnego pracownika – bardzo cenisz jego pracę. Zastanów się – czy mówisz mu o tym?

Każdy z nas potrzebuje pozytywnego przekazu na swój temat. Tymczasem żyjemy w przeświadczeniu, że o dobrych rzeczach się nie mówi, a informacja zwrotna dotyczy tylko negatywnych kwestii.

Nawet prosty komunikat „dobra robota” sprawi, że pracownik poczuje się doceniony. Osoba, która ma poczucie, że dobrze wykonuje swoją pracę i do tego jest za nią doceniana, będzie dobrze się czuć pracując u Was, co przełoży się na jej dłuższy staż w strukturze firmy.

Zapewnij rozwój

Wiele osób, kiedy odchodzą z pracy, jako powód podają brak rozwoju – wobec tego zapewnij im go. Wykonując to samo zadanie przez cały czas, nawet najwytrwalsza osoba może ulec znudzeniu. Stawiaj więc pracownikom wyzwania – monitoruj, jak radzą sobie z obecnymi zadaniami i dawaj im nowe. Pamiętaj, że zadanie powinno być dopasowane do poziomu zaawansowania człowieka – nie może być ani za trudne, ani za łatwe.

Ludzie muszą się rozwijać – dawanie nowych zadań jest więc jednym ze sposobów, aby to osiągnąć. Innym jest zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń i pozostałych metod wspierających rozwój. Takie działania nie tylko wpłyną pozytywnie na zadowolenie pracowników, lecz również rozsławią Twoją markę pracodawcy. Jest więc to świetne narzędzie Employer Brandingowe.

Reaguj na zgłaszane przez pracowników sytuacje

Jednym z najgorszych błędów popełnianym przez firmy, managerów oraz HR-owców jest brak reakcji na zgłaszane przez ludzi problemy. Osoby, które przychodzą i zgłaszają bolącą ich kwestię zaufali nam na tyle, że się przed nami otworzyli i liczą, że im pomożemy. Co więc się stanie, jeśli tego nie zrobimy? Przede wszystkim zawiedziemy ich zaufanie. Dodatkowo poczują oni, że nic nie znaczą i nikt się z nimi w firmie nie liczy. Następnym razem już do nas nie przyjdą, tylko postanowią poszukać nowej organizacji.

W takiej sytuacji zawsze powinniśmy zbadać sytuacje, zobaczyć co możemy z nią zrobić. Pozwoli to na wyeliminowanie potencjalnych przyczyn odejścia – problem, który zgłasza jeden pracownik, może bowiem boleć również innych. Jeśli podejmiemy działania w zgłoszonym temacie, nawet jeśli nie do końca uda się nam rozwiązać palącą kwestię, to pracownicy będą widzieć, że firmie rzeczywiście na nich zależy.

Nigdy więc nie ignoruj kwestii zgłaszanych przez pracownika i zawsze staraj się wyjaśnić sytuacje.

Exit interview

Główny cel exit interview jest podobny do badania satysfakcji – poznanie problemów i walka z nimi. Okoliczności jednak są inne – badanie satysfakcji przeprowadzamy, kiedy pracownicy dalej są w naszej organizacji i ma na celu zatrzymanie ich w niej na dłużej.

Exit interview jest jednym z narzędzi HR, które wykorzystujemy w ostatnie dni pracy człowieka – chcemy dowiedzieć się, co mu w firmie przeszkadzało i co było głównym powodem odejścia. Dzięki temu diagnozujemy przyczyny rotacji i staramy się je wyeliminować. Poprzez to usuwamy powody, przez które inni pracownicy mogliby opuścić nasze mury.

Autor:
Alina Michałek Expert HR