HRlink Blog

Podstawy korzystania z Boolean Search

Podstawy korzystania z boolean Search HRlink

Jak w prosty sposób wykorzystać nowe technologie w rekrutacji? Zapoznaj się z Boolean Search, który pozwala na przeprowadzenie efektywniejszego sourcingu, a co za tym idzie na szybszą rekrutację. Nie jest on jednak znany szerokiemu gronu rekruterów – pora więc to zmienić!

Operatory logiczne

Podstawową działania w Boolean Search są operatory:  AND, OR, NOT.

Ten artykuł dotyczy takich tematów, jak: boolean search, boolean searching.

  • AND – zawęża wyszukiwanie do podanych słów. Wynik wyszukiwania będzie zawierać wszystkie podane frazy. Przykład: „programista AND Java” – znajdziemy osoby, który w swoim profilu mają te dwa słowa. W Google każda spacja traktowana jest jako „AND” – wobec tego wystarczy wpisać „programista Java”.
  • OR – rozszerza zakres wyszukiwania. Dzięki niemu znajdujemy strony zawierających jedno z podanych słów. Przykład: „programista OR developer” – znajdziemy osoby, które w profilu mają wpisaną jedną z tych nazw stanowisk.
  • NOT – stosujemy, kiedy chcemy wykluczyć podaną frazę z wyszukiwania. Ten operator nie jest wspierany przez Google – zamiast „NOT” można jednak użyć znaku „-„. Przykład: „programista NOT lider”.

Bardzo przydatne są również:

  • () – nawiasy pomagają w utrzymaniu klarowności zapisu. Dodatkowo często wyszukiwane frazy są wieloskładnikowe – to dzięki nawiasom możemy je tworzyć. Przykładowo: (programista OR developer) AND (C# OR Java). Znajdziemy osobę, która opisuje się jako programista albo developer i do tego zna technologię C# lub Javę.
  • „” – cudzysłów stosujemy, kiedy chcemy wyszukać konkretne wyrażenie. Przykładowo – „Sales Manager” – wpisując Sales Manager (bez „”), dostalibyśmy jedynie osoby, które wpisały takie słowa w swoim profilu (nie koniecznie w tej kolejności). W przypadku umieszczenia tego wyrażenia w „” wyszukiwarka znajdzie nam całą frazę.

Jak wykorzystać Boolean Search w praktyce Przykłady

Aby Boolean Search był pomocny dla rekrutera w prowadzeniu procesu rekrutacyjnego, należy zbudować jak najtrafniejsze i uwzględniające wszystkie możliwości wyrażenie.

Szukamy ASP.NET Developera:

Wymagania: angielski, C#, .NET, AngularJS. Nie chcemy znaleźć osób pracujących w naszej firmie oraz seniorów. Wyrażenie może więc wyglądać tak jak to poniżej:

(developer OR programista OR  engineer) AND („C#” AND „.Net” AND AngularJS)  AND (angielski OR english) NOT (senior AND HRlink.pl)
  • Pierwszy nawias określa możliwe nazwy, pod którymi może kryć się zawód developera – nie zależy nam, by kandydat miał w profilu je wszystkie – wystarczy jedna. Stąd operator „OR”.
  • Drugi nawias to wymagania techniczne – wszystkie muszą być spełnione, dlatego mamy „AND”. W trzecim nawiasie szukamy znajomości języka – „angielski” może kryć się pod różnymi nazwami – dlatego ponownie wykorzystamy „OR” . Nie chcemy znaleźć seniorów ani osób z naszej firmy – przed ostatnim nawiasem dajemy „NOT”.
  • W ostatnim nawiasie mamy dodatkowo „AND”. Dlaczego? Ponieważ nie chcemy, by zostały wyszukane oba wyrażenia. Ponadto każdy nawias oddzielony jest AND (poza ostatnim), ponieważ chcemy znaleźć osoby spełniające wszystkie wymagania w danym procesie rekrutacyjnym.

Szukamy osoby, która ma doświadczenie w sprzedaży oprogramowania na zamówienie klienta:

Jak może wyglądać nasza formuła?

(sales OR sprzedaży OR account OR sprzedaż) AND (manager OR specialist OR executive OR specjalista OR menadżer OR manadżer) AND (bespoke OR custom OR zamówienie OR dedykowane) AND (software OR oprogramowanie)

Pierwszy nawias określa możliwe człony pierwszej części stanowiska – szukamy kogoś zajmującego się sprzedażą. Sam pierwszy człon nazwy stanowiska nie wystarczy – stąd możliwe wariacje drugiej części stanowiska w kolejnym nawiasie. Następne dwa nawiasy określają, w jakim rodzajem sprzedaży taka osoba powinna mieć doświadczenie – najpierw określiliśmy, iż produkt musi być tworzony na zamówienie, a w kolejnym nawiasie uszczegółowiliśmy, że chodzi nam o oprogramowanie. Dlaczego wszystko rozbijamy na nawiasy, a nie piszemy od razu np. całej nazwy stanowiska? Zobaczmy poniżej, jak by wyglądało takie wyrażenie:

(„sales manager” OR „manager sprzedaży” OR „account manager” OR „sales specialist” OR „account specialist” OR „sales executive” OR „account executive” OR „sales supervisor” OR „account supervisor” OR „sales leader” OR „account leader” OR „specjalista ds. sprzedaży” OR „specjalista sprzedaży” OR „specjalista do spraw sprzedaży” OR….

Powyższy przykład nie wyczerpuje nawet możliwych nazw stanowiska! Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest stworzenie formuły i prowadzenie sourcingu korzystając z Boolean Search.

Czy warto korzystać z Boolean Search?

Zdecydowanie! Dojście do wprawy zajmie trochę czasu, ale praktyka czyni mistrza. Korzystając z tej metody, zbudujecie bazę kandydatów, oszczędzicie mnóstwo czasu, który będziecie mogli poświęcić na zadbanie o dobry candidate experience. Warto więc zainteresować się tą nowoczesną metodą rekrutacji.

Zobacz jak ATS HRlink umożliwia kontekstowe przeszukiwanie zawartości plików CV i notatek, z wykorzystaniem podstawowych zasad boolean search!

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.