HRlink Blog

Pracodawca na TAK

Jak po partnersku i z sukcesem zatrudniać osoby niepełnosprawne? Pomoże w tym raport Pracodawca na TAK przygotowany przez Fundację TAKpełnosprawni, którego patronem jest Goldenline

Co mówią ankietowane osoby z niepełnosprawnościami?

  • 39% osób z niepełnosprawnościami uważa, że ich traktowanie przez rynek pracy nie uległo zmianie w ostatnich 5 latach.
  • 24% pracowników z niepełnosprawnościami nie poinformowało pracodawcy o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności, a co trzecia z tych osób tłumaczy to zachowanie złymi doświadczeniami z poprzednich miejsc pracy.
  • 57% zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami zajmuje w swoim miejscu pracy stanowisko średniego lub wyższego szczebla. Co dziesiąta osoba z niepełnosprawnością to dyrektor, kierownik, przełożony, szef.
  • 67% osób z niepełnosprawnościami sądzi, że pracodawcy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami w obawie przed ich mniejszą efektywnością.
  • 33% osób z niepełnosprawnościami pracuje w tym samym miejscu od 5 lat wzwyż.

Z badania Pracodawca na TAK wynika, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% osób z niepełnosprawnościami widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Naszym wspólnym wyzwaniem jest edukacja społeczna. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dlatego włączenie do zespołów osób z niepełnosprawnościami to konieczność. Już dziś to około 15% światowej populacji – tłumaczy Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni, pomysłodawczyni koncepcji raportu.

Wydawcą publikacji jest Fundacja TAKpełnosprawni, która promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Dowiedz się więcej i bezpłatnie zapoznaj się z raportem Pracodawca na TAK, którego patronem jest Goldenline.


Zapisz się na newsletter HRlink,
a otrzymasz bezpłatnie raport

„Idealna rekrutacja”

Pozyskuj, zatrudniaj oraz wdrażaj pracowników!

Sprawdź nasze narzędzia rekrutacyjne

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.

Zapytaj o demo