HRlink Blog

Outplacement HRlink – “Nie żegnajmy, mówmy do zobaczenia…”

outplacement

Czy wiesz, że…

Utrata pracy znajduje się nadal w pierwszej 3 najbardziej stresujących wydarzeń w życiu?

Zwolnienie pracownika zawsze wiąże się z dużym natężeniem emocji, dla każdej z uczestniczących w procesie stron.  Poziom negatywnych emocji wzrasta tym bardziej, gdy zwolnienie nie jest skutkiem przewinienia czy zaniedbania obowiązków, ale wynikiem przyczyn niezależnych od managera, który przekazuje złe informacje – problemy finansowe przedsiębiorstwa, zmiana strukturalna, restrukturyzacja, zwolnienia grupowe.

Od zakłopotania, szoku, zwątpienia we własne umiejętności, po złość, smutek, aż po żal. Podobne emocje towarzyszą obu stronom, dlatego zawsze powinniśmy przygotować proces pożegnania pracowników z zachowaniem należytej staranności oraz godności i szacunku OBU STRON.

Właśnie tym kierowaliśmy się projektując Outplacement HRlink. Jesteśmy przekonani, że synergia wsparcia obu stron pozwoli na przygotowanie realnie wspierającego procesu “powiedzenia do zobaczenia”.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Dlaczego skupiliśmy sę na procesie Outplacementu?
 2. Jakie jest nasze podejście do problemu zwolnień?
 3. Czym jest Outplacement HRlink?
 4. Do jakich dwóch grup kierujemy Outplacement HRlink?
 5. Jakich ekspertów zaprosiliśmy do projektu?
 6. Co zawiera Outplacement HRlink skierowany do osób zwolnionych?
 7. Co zawiera Outplacement HRlink skierowany do osób, które zwalniają?
 8. Jak wyglądają ścieżki obu modułów?
 9. Jakie są korzyści z dobrze przeprowadzonego procesu Outplacementu?

Dlaczego podjęliśmy temat Outplacementu? 

Zwolnienia są faktem. Nie dyskutujemy z tym. Rozumiemy jak trudne jest rozstanie z pracownikiem, którego wprowadzało się do organizacji i utrzymywało relacje.

Koncepcja stworzenia platformy HRwspiera uświadomiła nam, że na rynku nie ma rozwiązań wspierających osoby, które są „niedobrowolnymi” uczestnikami procesu zwolnień. Mówiąc o uczestnikach mamy na myśli nie tylko osoby zwolnione, ale także managerów/kierowników/leaderów zespołów, którzy zostają obarczeni obowiązkiem przekazania złych informacji. Nie pomijamy także osób trzecich, które zostają w organizacji i muszą odnaleźć się w nowej, pełnej niepokoju rzeczywistości.

W trakcie projektu (głównie podczas webinarów i intensywnych dyskusji) zauważyliśmy zapotrzebowanie na wypełnienie pewnego obszaru, który do tej pory nie był „zaopiekowany”, a nawet stanowił pewien temat tabu. “O tym się nie mówi”, „nikt nie dba o przygotowanie i wsparcie dla osób, które zwalniają” – managerów, którzy muszą żegnać osoby, które sami wprowadzali do organizacji. Żegnać, nie dlatego, że ktoś słabo wykonuje swoje obowiązki, ale z całkiem innego powodu – niezależnego od decyzji managera, a najczęściej mocno zależnego od kondycji całego przedsiębiorstwa.

Wiemy, że proces zwolnienia jest jednym z najtrudniejszych etapów w życiu organizacji, dlatego powinien być przygotowany profesjonalnie z uwzględnieniem warstw: psychologicznej, komunikacyjnej, organizacyjnej i formalnej, z zachowaniem należytej staranności oraz godności i szacunku OBU STRON.

Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy w HRwspiera zapoczątkowało prace nad rozwiązaniem, które kierujemy do działów HR, managerów oraz właścicieli firm. Stworzyliśmy kompleksowe rozwiązanie, które WSPIERA wszystkie strony procesu zwolnień i pozwala na zachowanie podmiotowości OBYDWU STRON (zwalniający i zwolniony) z zachowaniem należytej staranności oraz godności i szacunku.

Dla kogo kierujemy Outplacement HRlink? 

outplacement

Naszym zdaniem proces outplacementowy nie powinien się opierać tylko na doradztwie dotyczącym budowania CV czy przygotowania do spotkań z nowym pracodawcą.

Z badań wynika, że największym zapotrzebowaniem osób zwolnionych, tuż po otrzymaniu informacji o zakończeniu współpracy, jest… wsparcie emocjonalne. 

Dopiero i aż opanowanie emocji pozwala na spojrzenie w przyszłość i realne wejście na rynek pracy, z niezachwianym przekonaniem o własnej wartości. Dlatego tak ważna jest możliwość konsultacji z psychologiem, managerem kariery albo coachem. Spojrzenie z zewnątrz, na osobistą sytuację i uzyskanie porady, wskazówki nie tylko pomoże opanować emocje, ale przygotuje do zmiany.

Choć kwestie formalne zwolnień są ważne, to nadal emocjonalne podejście do sprawy nie może zostać pominięte, a szacunek dla obu stron powinien dominować w każdym momencie.

“Zwolnienia nigdy nie są łatwe i niosą ze sobą ogromny ładunek emocjonalny odpowiedzialności za ludzi, z którymi się pracowało.” Wiemy o tym, byliśmy w tym miejscu, spotykaliśmy się po obu stronach.

Właśnie dlatego stworzyliśmy Outplacement HRlink i dajemy realne rozwiązania dla obu stron, uczestniczących w procesie redukcji zatrudnienia, których realizacja pomoże w przygotowaniu się do rozmowy pożegnalnej z pracownikiem, w jej przeprowadzeniu, a także w zaprojektowaniu działań po jej zakończeniu i jak najbardziej kompleksowym wsparciu żegnanej osoby i pośrednim wsparciu osób, które pozostają w organizacji.

Outplacement HRlink – dla Zwolnionych 

Outplacement HRlink dla zwolnionych

Kompleksowy zestaw porad, instrukcji oraz ćwiczeń pozwalający na przygotowanie zwolnionych pracowników do poszukiwania nowej pracy. Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez analizę potencjału, rzetelne przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych oraz wybór właściwej strategii poszukiwania pracy.

Expert HRlink Outplacement
Expert HRlink Outplacement

Zbudowaliśmy 5 etapową drogę, która pomoże osobie zwolnionej uporać się z sytuacją. Każda droga składa się z NOTATKI, FILMU I ZADANIA. Czas realizacji każdego z etapów to około 45 minut.

HRlink Outplacement ścieżka zwolnionych

ETAP I – Twoje potencjały

Tu skupiamy się na proaktywności. Chcemy, aby osoba zwolniona dążyła do inicjowania zmian, do kontrolowania sytuacji, w jakiej przyszło jej żyć, poprzez przygotowanie planu B.

Wskazujemy także, że warto skorzystać z pomocy osób, które pomogą skonsultować CV, określą oczekiwania rynkowe czy przekażą aplikację dalej.

W ramach OutplacementHRlink umożliwiamy także bezpośrednie skorzystanie zkonsultacji z terapeutami lub coachami.

Etap II – Ty jako marka

Na tym etapie uczymy, jak wykorzystać markę osobistą w poszukiwaniu pracy i jak wykorzystać unikalne doświadczenie zawodowe, eksperckie umiejętności lub nietuzinkowe szkolenie.

 • Strategia budowania marki osobistej
 • Storytelling.

W ramach OutplacementHRlink umożliwiamy także bezpośrednie skorzystanie z sesji coachingowej z doświadczonymi trenerami.

ETAP III – Asy w talii kart

Co oprócz CV? W tym rozdziale porozmawiamy o pozostałych umiejętnościach, dzięki którym CV będzie dla pracodawcy bardziej atrakcyjne. Nauczymy, jak wykorzystać:

 • Elevator Pitch
 • Dokumenty –- CV i LM
 • LinkedIn
 • Networking
 • Referencje.

ETAP IV – Executive Outplacement

Odniesiemy się do poszukiwania pracy na wysokich stanowiskach. Mimo wysokich funkcji w organizacjach, które charakteryzują się ogromnymi kompetencjami i doświadczeniem, warto być świadomym, że przynależy się do grupy, która może nie uniknąć redukcji zatrudnienia, nawet wówczas, gdy w danej organizacji odnosi największe sukcesy.

 • Przygotowanie do poszukiwania pracy
 • Współpraca z headhunterem
 • Negocjowanie wynagrodzenia.

ETAP V – Bohater akcji

Wszystkie dotychczas zdobyte informacje i umiejętności osadzamy w kontekście sytuacyjnym i relacyjnym, jakimi są między innymi rozmowa telefoniczna z rekruterem czy spotkanie rekrutacyjne. Przygotowanie się do nich i zadbanie o niezwykle istotne elementy towarzyszące im, przybliżają do zdobycia nowego zatrudnienia.

 • Rozmowa telefoniczna
 • Spotkanie rekrutacyjne
 • Ubiór
 • Negocjowanie oferty.

ETAP VI – Poszukiwanie pracy

Poszukiwanie pracy jest pracą samą w sobie. A zatem konieczne jest stworzenie odpowiedniego planu i jego realizacja w sposób kaskadowy – z jednych działań muszą wynikać kolejne.

 • Budowanie świadomości zawodowej
 • Poszukiwanie pracy – mity
 • Jak dotrzeć do pracodawcy?

Outplacement – dla Zwalniających 

Outplacement HRlink dla zwalniających

Przygotuj Managerów do przeprowadzenia profesjonalnych i wspierających rozmów kończących współpracę z pracownikami. Kompleksowy proces przygotowania Zarządu, Managerów, osób z HR do przeprowadzenia zwolnień pracowników. Zestaw niezbędnych kompetencji i umiejętności organizacyjnych, psychologicznych i komunikacyjnych, zapewniający profesjonalne rozstanie z pracownikiem.

Expert HRlink Outplacement
Expert HRlink Outplacement

Wręczenie wypowiedzenia to proces bardzo emocjonujący, to już wiemy. Nie chcemy jednak wyzbywać się tych emocji. Stres i nerwy przed rozmową oznaczają empatię, która jest niezbędna w roli każdego managera. Wszystko kręci się wokół: przygotowania, które może chronić wszystkie strony przed negatywnymi konsekwencjami zwolnień (cały czas musimy mieć je z tyłu głowy):

 • Mniejsze zagrożenie dotyczące niepochlebnych opinii o organizacji,
 • Mniejsze obawy o roszczeniowość pracownika (także na drodze sądowej),
 • Możliwa szansa na „do zobaczenia”, czyli ponowne zatrudnienie w przyszłości, szczególnie gdy wypowiedzenie nie jest skutkiem zaniedbania obowiązków,
 • Zmniejszenie wątpliwości dotyczących pozostania w organizacji wśród osób, które pozostają.

ROZMOWA KOŃCZĄCA WSPÓŁPRACĘ
Wiesz jaką wartość ma rozmowa kończąca współpracę? Odgrywa najważniejszą rolę w procesie, bo w znacznym stopniu wpływa na to, jak będzie postrzegany każdy kolejny etap „pożegnania”, a w konsekwencji podsumuje czas współpracy z osobą zwalnianą i będzie rzutowała na jej ogólną opinię o pracodawcy.

Rozmowa „rozstaniowa” to ładunek pełen emocji, który emitują obie strony. Wiemy, że proces zwalniania jest jednym z najtrudniejszych etapów w życiu organizacji, dlatego powinien być przygotowany profesjonalnie z uwzględnieniem warstwy: psychologicznej i formalnej. O ile ta druga jest mocno doprecyzowana, o tyle warstwa psychologiczna nadal jest, naszym zdaniem, mocno pomijana, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że zwalniającym managerom towarzyszą głównie emocje taki jak: zdenerwowanie, bezradność, obawa przed reakcją osoby zwalnianej, często także wstyd. I na niej głównie skupiamy się w HRlink Outplacement.

Kluczem do dobrze przeprowadzonej rozmowy rozstawionej jest: przygotowanie (także formalno-prawne) do możliwych scenariuszy, które w przypadku, gdy główną rolę grają emocje, mogą być naprawdę różne: od płaczu, poprzez złość, wysnuwanie oskarżeń, a nawet całkowity brak reakcji.

Naszym zdaniem rozmowa rozstaniowa powinna zawsze odbywać się pod hasłem wzajemnego szacunku. Taka forma rozstania wpływa także na postrzeganie firmy przez osoby, które w organizacji zostają i nie możemy o nich zapominać. Oni także traktują całą sytuację emocjonalnie i w skrajnych sytuacjach mogą odczuć zaniepokojenie, które może przełożyć się na chęć odejścia.

HRlink Outplacement ścieżka zwalniających

ETAP I – Przygotowanie

Dowiesz się jakie zasoby zewnętrzne przygotować, które wesprą managera oraz pracownika w przejściu przez to niezwykle wymagające doświadczenie.

ETAP II – Tarcza psychologiczna

Omawiamy kompetencje o charakterze psychologicznym, a także szereg umiejętności wzmacniających zdolność do nawiązania relacji z pracownikiem jak: komunikowanie się, czy asertywność.

Obszerny materiał, który pozwoli osobom zwalniającym przygotować się mentalnie i emocjonalnie do rozmowy oraz uzbroi w techniki i narzędzia pozwalające efektywnie komunikować się z pracownikiem.

ETAP III – Mapa rozmowy pożegnalnej

Po przygotowaniu zasobów zewnętrznych, wzmocnieniu swoich wewnętrznych potencjałów oraz umiejętności komunikowania się, asertywności czy też radzenia sobie ze stresem, chcemy zapoznać cię z Mapą rozmowy pożegnalnej.

To schemat rozmowy kończącej współpracę z pracownikiem. Nazwaliśmy ją tek, ponieważ korzystając z niej przemieszczamy się z punktu do punktu, zakładając drobne odchylenia od wcześniej określonej drogi. Tak samo dzieje się w trakcie rozmowy pożegnalnej.

ETAP IV – Twój zespół

Nabycie umiejętność przeprowadzenia rozmowy kończącej współpracę z pracownikami nie kończy procesu przygotowania do zarządzania tą sytuacją. W firmie pozostali ci wszyscy, którzy nie zostali zwolnieni. To oni będą pracować w okresie zmian i z dużym prawdopodobieństwem przejmą obowiązki pracownika lub pracowników, którzy odchodzą.

W tym module dowiesz się jak komunikować się z osobami, które zostają w organizacji, aby utrzymać możliwie najwyższy poziom zaufania i motywacji zespołu.

ETAP V – Certyfikacja

Test wiedzy i umiejętności. Jesteśmy głęboko przekonani, iż dla osób podchodzących do swojego rozwoju poważnie i sumiennie, każdy projekt powinien się kończyć podsumowaniem i gratyfikacją. Dlatego też podjęliśmy decyzję, iż w tym wypadku finiszem będzie zmierzenie się z testem będącym rodzajem zwieńczenia naszej drogi.

Test wiedzy i umiejętności po zakończenie wzbogacony o:

 • Certyfikat
 • Sesję coachingową.

Poznaj korzyści z dobrze przeprowadzonego procesu Outplacementowego 

Wiesz, że wśród najprzydatniejszych elementów po otrzymaniu wypowiedzenia wymienia się: wsparcie outplacementowe (85% ankietowanych)?

Korzyści dla pracodawcy: 

 • Spełnienie wymagań formalnych i zadbanie o bezpieczeństwo emocjonalne pracowników;
 • Zredukowanie ryzyka działania pod wpływem negatywnych emocji (np. groźby pozwu sądowego przez zwalnianych pracowników);
 • Wsparcie dla osoby zwolnionej przeprowadzone płynnie, w uporządkowanym procesie;
 • Employer branding – działania potwierdzające opinie o rzetelnym pracodawcy, z ludzkim podejściem nawet w najgorszych momentach;
 • Pomoc w procesie zmian i komunikacji tych zmian do całej organizacji i na zewnątrz;
 • Działanie w formie CSR, wspierające nie tylko pracowników zwolnionych, ale także ich rodziny;
 • Złagodzenie negatywnego wpływu sytuacji na osoby, które pozostają w organizacji.

Korzyści dla pracownika 

 • Szeroko pojęte wsparcie w najtrudniejszym momencie;
 • Przygotowywania kursów do przekwalifikowania;
 • Wsparcie doświadczonych managerów kariery i coachów z warsztatem psychologicznym;
 • Pomoc we wskazaniu silnych stron, które warto eksponować w poszukiwaniu nowej pracy;
 • Zmniejszenie obaw przed powrotem na rynek pracy;
 • Stały dostęp do materiałów;
 • Kompleksowy zestaw porad, instrukcji oraz ćwiczeń, pozwalający na przygotowanie zwolnionych pracowników do poszukiwania nowej pracy;
 • Zwiększenie szans na zatrudnienie poprzez analizę potencjału, rzetelne przygotowanie się do rozmów kwalifikacyjnych oraz wybór właściwej strategii poszukiwania pracy.

Podsumowując. Jednym z najbardziej widocznych, pozytywnych skutków procesu Outplacementu, jest szeroko rozumiane, ludzkie „zaopiekowanie” WSZYSTKICH stron procesu zwolnień.

Nie ma znaczenia czy sytuacja dotknęła kadrę zarządzającą i managerów, czy specjalistów, czy pracowników niższego szczebla, możliwość skorzystania z realnego wsparcia nie tylko pozwala na zredukowanie stresu, ale przede wszystkim na wskazanie kierunku działań po powrocie na rynek pracy i pożegnaniu. I co najważniejsze jest bardzo istotnym elementem kompleksowych działań Empoloyer Brandingowych, które nie pomijają ostatnich styków pracownika z pracodawcą.

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.