HRlink Blog

5 HR trendów na 2022 rok

Działy HR niezależnie od branży mają za sobą ogromne wyzwania, jakie postawiły przed nimi dwa ostatnie lata. Kolejny rok będzie spokojniejszy, co wcale nie oznacza, że będzie łatwiej. Sprawdź, na co warto się przygotować 

1. Wspieranie współpracy i innowacyjności 

Pandemia udowodniła wszystkim niedowiarkom, że praca zdalna może być efektywna. Wiele organizacji odnotowało nawet wzrost produktywności swoich pracowników w trybie home office. Te dane połączone ze spadkiem kosztów związanych z utrzymywaniem powierzchni biurowych brzmią jak ziszczenie marzeń, ale jednak nie ma róży bez kolców. Firmy obserwują bowiem problemy w tych aspektach, które łączą się ze współpracą.  

Zespoły mają nieporównanie mniej okazji do swobodnych rozmów. Utrudniona bywa również wymiana myśli, pomysłów i wizji oraz praca w grupach. Zespoły mniej znają się między sobą i są słabiej zintegrowane. To przekłada się na spadek innowacyjności, czasem brakuje efektu synergii. Dlatego wyzwaniem dla HR Business Partnerów będzie zaprojektowanie narzędzi i warunków ułatwiających kontakty i współpracę pracowników. 

2. HR wsparciem transformacji  

Eksperci są zgodni – w przyszłości organizacji stała będzie tylko zmiana. Już teraz większość firm jest w trakcie różnych procesów, które angażują i wpływają na pracę – jeśli nie całych firm, to przynajmniej kilku zespołów.  

Mogą to być między innymi: 

  • restrukturyzacje, 
  • zmiany używanych technologii, 
  • nowy model pracy (np. hybrydowy – łączący pracę zdalna i stacjonarną), 
  • transformacja wartości lub kultury organizacyjnej, 
  • digitalizacja, nowe schematy sprzedaży, zmiany w ważnych procedurach itp., 
  • podążanie w kierunku biznesu opartego na analizie i danych (data-driven organization). 

By ciągłe transformacje były efektywniejsze, HR musi ustawić wysoko na liście swoich priorytetów cel w postaci wspierania pracowników w otwartości na zmiany i kulturze elastyczności. Działy HR muszą przygotowywać liderów i zespoły na nadchodzące zmiany i na bieżąco wspierać zachodzące procesy, gdy już wystartują. 

3. Za pan brat z technologią 

Jeśli od początku swojej kariery wierzyłeś, że do sukcesu w Human Relations wystarczą umiejętności interpersonalne, zrozumienie ludzkiej psychiki i intuicja, to lepiej szybko poddaj swoje poglądy ewaluacji. Już teraz praca działów HR jest bardzo mocno oparta na technologiach, a ten trend tylko się umocni w przyszłości. Coraz bardziej rozwijane systemy ATS, takie jak HRlink, boty używane w rekrutacjach, coraz śmielej wykorzystywane wsparcie sztucznej inteligencji – to tylko pierwsze z brzegu przykłady zacieśniających się więzi między HR i IT. 

Z taką rzeczywistością nie idą jednak w parze umiejętności HR-owców i rekruterów, którzy coraz częściej mają problemy z nadążeniem ze zmianami w używanych systemach i wdrożeniem nowych narzędzi. Dlatego pracownicy działów HR muszą szybko podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Inaczej nie będą w stanie między innymi: 

  • zrozumieć istotnych np. dla rekrutacji algorytmów,  
  • wybrać najlepszych rozwiązań i oprogramowania dla swojej firmy spośród dostępnych na rynku ofert, 
  • świadomie współpracować z firmami zewnętrznymi w czasie customizacji i wdrożenia nowych systemów dla HR, 
  • występować jako partner dla biznesu. 

4. Zmiana podejścia do offboardingu 

Marzeniem HR-owców zawsze była jak najniższa fluktuacja (potocznie zwana rotacją), bo przecież odchodzący doświadczony pracownik to strata dla siły zespołu i wyrzucenie do kosza zainwestowanych w niego inwestycji i szkoleń. Co więcej, to konieczność zapełnienia wakatu czyli uruchomienia kosztownej, a często i trudnej rekrutacji. Niestety te marzenia trzeba porzucić, bo obecny model jasno wskazuje, że statystyczny pracownik w ciągu swojej kariery zmieni pracodawcę średnio od 5 do 7 razy.  

Co ciekawe jednak, pojawiło się nowe zjawisko czyli pracownik, który po kilku latach wraca do organizacji. Takie osoby nazywane są bumerangami i okazuje się, że mogą wnieść wyjątkową wartość do organizacji. Nie tylko dobrze znają firmę, ale przez te kilka lat zwykle zyskują cenne doświadczenia i umiejętności, które bardzo wzbogacają ich kompetencje i wartość na rynku pracy.  

Jest to jeden z powodów, dla których pracodawcy obecnie zmieniają swoje podejście do offboardingu. Jeszcze ważniejsza jest potrzeba rozstawania się z pracownikami w dobrych relacjach, by nie wpływali oni negatywnie na wizerunek firmy. Specjaliści od employer brandingu rozumieją również, że sposób pożegnania z odchodzącymi osobami bacznie obserwują ich zostający w zespole współpracownicy. W efekcie firmy coraz więcej uwagi poświęcają na stworzenie programów outboardingowych, których celem jest zadbanie o sprawne wyjście z organizacji z zachowaniem dobrych relacji na linii expracownik-przedsiębiorstwo. Lepiej przecież mówić „do zobaczenia” niż „żegnaj”. 

5. Gotowość na różne scenariusze 

Ostatnie dwa lata dały działom HR bardzo bolesną lekcję z zakresu planowania. Firmy opierające swój rozwój na konkretnych strategiach musiały z dnia na dzień zmierzyć się z rzeczywistością, której nie sposób było przewidzieć. W efekcie prawie żadna organizacja nie była dobrze przygotowana na zmiany warunków biznesowych, konieczność opuszczenia biur czy pracę w rozproszeniu. 

Dlatego obecnie przedsiębiorstwa oczekują od HR Business Partnerów śledzenia sytuacji biznesowej i budowania wielu różnych scenariuszy, które będą drogowskazem dla firmy w sytuacji zmiany. Wszyscy rozumieją, że trzeba wyciągnąć wnioski z doświadczeń 2019 i 2020 roku i nauczyć się działać efektywnie w sytuacji ciągłej niepewności. Organizacje muszą być zdolne do zaadaptowania się do nowych warunków – np. konieczności zadbania o bezpieczeństwo pracowników lub wprowadzenia odgórnych ograniczeń wpływających na działalność firmy. Co więcej, muszą to robić szybko, sprawnie i jak najmniejszym kosztem, a to nie jest możliwe bez odpowiednich przygotowań, ciągłych analiz spływających danych, identyfikowania zagrożeń i modyfikowania wielu planów jednocześnie, z których każdy może się okazać właśnie tym potrzebnym. Będzie to z pewnością wyzwanie dla działów HR na najbliższą przyszłość. 

Śledź HR-owe trendy na blogu HR Goldenline oraz śledząc wydarzenia, na jakie zapraszamy.

Szukasz kolejnych inspiracji? Zajrzyj do e-booka Lepszy HR – a także do raportu Idealny Onboarding

Zapisz się na newsletter HRlink,
a otrzymasz bezpłatnie raport

Idealny Onboarding

Lepszy sposób na rekrutację

Kompleksowy system rekrutacyjny, który zapewnia wsparcie na każdym etapie Twoich rekrutacji.